:+: Music box :+:
:+: วันที่เรามีกันและกัน :+:
:+: เหนื่อย แต่ยังไหว.. :+:
:+: ถ้าฉันมีปีก.. :+:
:+: วันเดิมๆ ของฉัน :+:
:+: คืนที่ฝนตก :+:
:+: วันนี้..ทำไมหนาว :+:
:+: จากฉันคนเก่า ถึงเธอคนเดิม :+:
:+: ควารัก ไม่ได้เปรียบเหมือน หนังสือ:+:
:+: พระจันทร์ ในแบบที่ฉันอยากเห็น :+:
:+: จุดเริ่มต้น ของคำว่ารัก :+:

W@riN@ O_O
พระจันทร์ยิ้ม
แพร
ได้ใจเค้าไปทั้งดวง
สาว18 สวยขรึม
น้องตาแป๋ว
ต้นมะนาว
ชอบที่เขาเป็น
พี่เอม
 

:+: คืนที่ฝนตก :+:


ท้องฟ้าคืนนี้..ยังคงครึ้มฝน

ฝนตกปรอยๆ มาตั้งแต่เย็น

พึ่งหยุดตกไปเมื่อไม่นาน..

ฉันมองหยดน้ำ ที่เกาะอยู่ที่กระจก

มันค่อยๆ - - ไหลลู่ ลง

 

 

ทำไมเวลาผ่านไปช้าเหลือเกิน

ราวกับว่า เข็มนาฬิกาหยุดเดินไปอย่างนั้น

ทั้งที่วันทั้งวัน พยายามทำตัวเองให้ยุ่ง วุ่นวาย

แต่คล้อยหลัง เมื่อความเงียบเข้าแทนที่

ก็อดไม่ได้ ที่จะคิดถึงเธอ ทุกครั้ง ฉันเร่งวันเร่งคืนให้เร็วไม่ได้


  ฉันจึงเลือก ที่จะจดจำ ความสุข เมื่อเราได้อยู่ใกล้

จดจำเอาไว้ ทุกๆนาที ที่เวลาไหลไป

แล้วเอาความสุขนั้น มาใช้ เวลาเราห่างกัน 

 

 คืนที่ฝนตก

ท่ า ม ก ล า ง ค ว า ม เ งี ย บ ข อ ง คื น นี้

. . ฉั น ยั ง อ ยู่ ไ ด้


     Share

<< :+: วันนี้..ทำไมหนาว :+::+: วันเดิมๆ ของฉัน :+: >>